STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Särskilda insatser för doktorander och postdoc

Publicerad 2006-11-01


Stiftelsen STINT fortsätter inför läsåret 2007/08 med två särskilda satsningar och utlyser nu EUI-stipendier för postdoc och Thunberg-stipendier för doktorander.

EUI-stipendierna möjliggör 12 månaders forskningsvistelse vid European University Institute i Florens, Italien.

Läs mer om EUI-stipendier här

Thunbergstipendier gör det möjligt för doktorander inom samtliga vetenskapsområden att vistas vid ett japanskt universitet i 3-12 månader.

Läs mer om Thunbergstipendier här

Sista ansökningsdag är 15 december 2006.

Senast uppdaterad: 06-11-01 13:25

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.