STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Särskilda insatser för doktorander och postdoc

Publicerad 2006-11-01


Stiftelsen STINT fortsätter inför läsåret 2007/08 med två särskilda satsningar och utlyser nu EUI-stipendier för postdoc och Thunberg-stipendier för doktorander.

EUI-stipendierna möjliggör 12 månaders forskningsvistelse vid European University Institute i Florens, Italien.

Läs mer om EUI-stipendier här

Thunbergstipendier gör det möjligt för doktorander inom samtliga vetenskapsområden att vistas vid ett japanskt universitet i 3-12 månader.

Läs mer om Thunbergstipendier här

Sista ansökningsdag är 15 december 2006.

Senast uppdaterad: 06-11-01 13:25

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).