STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Särskilda insatser för doktorander och postdoc

Publicerad 2006-11-01


Stiftelsen STINT fortsätter inför läsåret 2007/08 med två särskilda satsningar och utlyser nu EUI-stipendier för postdoc och Thunberg-stipendier för doktorander.

EUI-stipendierna möjliggör 12 månaders forskningsvistelse vid European University Institute i Florens, Italien.

Läs mer om EUI-stipendier här

Thunbergstipendier gör det möjligt för doktorander inom samtliga vetenskapsområden att vistas vid ett japanskt universitet i 3-12 månader.

Läs mer om Thunbergstipendier här

Sista ansökningsdag är 15 december 2006.

Senast uppdaterad: 06-11-01 13:25

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.