STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Institutional Grants Programme – ansökningar

Publicerad 2006-11-06


Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Programmet syftar till att stärka svensk högre utbildning och forskning genom internationellt samarbete och utbyte samt uppmuntra till nya samarbetsmönster. IGP omfattar alla ämnesområden och alla länder.

Sista ansökningsdag är 15 december 2006. Beslut om beviljade bidrag beräknas till april 2007. Beviljade projekt kommer att kunna starta från 1 juli 2007.

Läs mer under Stipendier och bidrag – Institutional Grants

Senast uppdaterad: 07-01-04 14:59

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).