STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Institutional Grants Programme – ansökningar

Publicerad 2006-11-06


Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Programmet syftar till att stärka svensk högre utbildning och forskning genom internationellt samarbete och utbyte samt uppmuntra till nya samarbetsmönster. IGP omfattar alla ämnesområden och alla länder.

Sista ansökningsdag är 15 december 2006. Beslut om beviljade bidrag beräknas till april 2007. Beviljade projekt kommer att kunna starta från 1 juli 2007.

Läs mer under Stipendier och bidrag – Institutional Grants

Senast uppdaterad: 07-01-04 14:59

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.