STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Institutional Grants Programme – ansökningar

Publicerad 2006-11-06


Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Stiftelsen utlyser medel inom STINT Institutional Grants Programme med början akademiska året 2007/08.

Programmet syftar till att stärka svensk högre utbildning och forskning genom internationellt samarbete och utbyte samt uppmuntra till nya samarbetsmönster. IGP omfattar alla ämnesområden och alla länder.

Sista ansökningsdag är 15 december 2006. Beslut om beviljade bidrag beräknas till april 2007. Beviljade projekt kommer att kunna starta från 1 juli 2007.

Läs mer under Stipendier och bidrag – Institutional Grants

Senast uppdaterad: 07-01-04 14:59

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.