STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Stipendier för en termin i USA

Publicerad 2006-12-08


Stipendier för en termin i USA

Den 15 november var sista dagen som universitet och högskolor kunde nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

När ansökningstiden löpte ut hade ledningen vid 16 svenska universitet och högskolor nominerat en kandidat vardera till stipendium inom programmet.

De lärare som beviljas stipendium får möjlighet att vistas en termin vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Vilka av de nominerade kandidaterna som kan komma att erbjudas stipendium avgörs i samråd med de amerikanska värdarna. Beslut meddelas i början av 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 06-12-08 09:20

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.