STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Stipendier för en termin i USA

Publicerad 2006-12-08


Stipendier för en termin i USA

Den 15 november var sista dagen som universitet och högskolor kunde nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

När ansökningstiden löpte ut hade ledningen vid 16 svenska universitet och högskolor nominerat en kandidat vardera till stipendium inom programmet.

De lärare som beviljas stipendium får möjlighet att vistas en termin vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Vilka av de nominerade kandidaterna som kan komma att erbjudas stipendium avgörs i samråd med de amerikanska värdarna. Beslut meddelas i början av 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 06-12-08 09:20

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.