STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Stipendier för en termin i USA

Publicerad 2006-12-08


Stipendier för en termin i USA

Den 15 november var sista dagen som universitet och högskolor kunde nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

När ansökningstiden löpte ut hade ledningen vid 16 svenska universitet och högskolor nominerat en kandidat vardera till stipendium inom programmet.

De lärare som beviljas stipendium får möjlighet att vistas en termin vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot liberal education. Vilka av de nominerade kandidaterna som kan komma att erbjudas stipendium avgörs i samråd med de amerikanska värdarna. Beslut meddelas i början av 2007.

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 06-12-08 09:20

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).