STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT utlyser nätverksbidrag inom hum/sam

Publicerad 2008-12-19


STINT utlyser nätverksbidrag inom humaniora och samhällsvetenskaper under 2009. Nätverksbidragen skall användas för möten med utländska kolleger i syfte att utveckla gemensamma forskningsprojekt, sommarskolor eller forskarkurser med internationell profil.

Beviljat belopp uppgår till högst 100 000 kronor och får disponeras under längst en tvåårsperiod. Ansökan sker löpande.

Stiftelsen har sedan 2007 erbjudit nätverksbidrag för internationellt samarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Till de senaste beviljade projekten hör:

Imagining America: Who? How? Where?
Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala universitet

- School of American and Canadian Studies, University of Nottingham, Storbritannien

- Department of English, University of the Witwatersrand, Sydafrika

SALTSA – A European research network for working life studies
Lars Magnusson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

- Department of Social Anthropology, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanien

- Center of International Law, Hanken School of Economics, Finland

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 08-12-19 16:26

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).