STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT utlyser nätverksbidrag inom hum/sam

Publicerad 2008-12-19


STINT utlyser nätverksbidrag inom humaniora och samhällsvetenskaper under 2009. Nätverksbidragen skall användas för möten med utländska kolleger i syfte att utveckla gemensamma forskningsprojekt, sommarskolor eller forskarkurser med internationell profil.

Beviljat belopp uppgår till högst 100 000 kronor och får disponeras under längst en tvåårsperiod. Ansökan sker löpande.

Stiftelsen har sedan 2007 erbjudit nätverksbidrag för internationellt samarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Till de senaste beviljade projekten hör:

Imagining America: Who? How? Where?
Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala universitet

- School of American and Canadian Studies, University of Nottingham, Storbritannien

- Department of English, University of the Witwatersrand, Sydafrika

SALTSA – A European research network for working life studies
Lars Magnusson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

- Department of Social Anthropology, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanien

- Center of International Law, Hanken School of Economics, Finland

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 08-12-19 16:26

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.