STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT utlyser nätverksbidrag inom hum/sam

Publicerad 2008-12-19


STINT utlyser nätverksbidrag inom humaniora och samhällsvetenskaper under 2009. Nätverksbidragen skall användas för möten med utländska kolleger i syfte att utveckla gemensamma forskningsprojekt, sommarskolor eller forskarkurser med internationell profil.

Beviljat belopp uppgår till högst 100 000 kronor och får disponeras under längst en tvåårsperiod. Ansökan sker löpande.

Stiftelsen har sedan 2007 erbjudit nätverksbidrag för internationellt samarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Till de senaste beviljade projekten hör:

Imagining America: Who? How? Where?
Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala universitet

- School of American and Canadian Studies, University of Nottingham, Storbritannien

- Department of English, University of the Witwatersrand, Sydafrika

SALTSA – A European research network for working life studies
Lars Magnusson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

- Department of Social Anthropology, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanien

- Center of International Law, Hanken School of Economics, Finland

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 08-12-19 16:26

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.