STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT utlyser nätverksbidrag inom hum/sam

Publicerad 2008-12-19


STINT utlyser nätverksbidrag inom humaniora och samhällsvetenskaper under 2009. Nätverksbidragen skall användas för möten med utländska kolleger i syfte att utveckla gemensamma forskningsprojekt, sommarskolor eller forskarkurser med internationell profil.

Beviljat belopp uppgår till högst 100 000 kronor och får disponeras under längst en tvåårsperiod. Ansökan sker löpande.

Stiftelsen har sedan 2007 erbjudit nätverksbidrag för internationellt samarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Till de senaste beviljade projekten hör:

Imagining America: Who? How? Where?
Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala universitet

- School of American and Canadian Studies, University of Nottingham, Storbritannien

- Department of English, University of the Witwatersrand, Sydafrika

SALTSA – A European research network for working life studies
Lars Magnusson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

- Department of Social Anthropology, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanien

- Center of International Law, Hanken School of Economics, Finland

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 08-12-19 16:26

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.