STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Nya ledamöter i STINT:s styrelse

Publicerad 2008-01-29


Från januari 2008 ingår följande ledamöter i STINT:s styrelse

Professor Anna Hultgårdh-Nilsson, Lunds universitet, ordförande
Civilekonom Ragnar Boman, Hälleforsnäs
Professor Eva Björck-Åkesson, Högskolan i Jönköping - ny ledamot
Professor Barbara Ekbom, SLU, Uppsala
Professor Eva Haettner Aurelius, Lunds universitet
Universitetslektor Patrik Mehrens, Uppsala universitet - ny ledamot
Teknologie doktor Jörgen Sjöberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Professor Anna Winkvist, Göteborgs universitet - ny ledamot

Senast uppdaterad: 08-01-29 16:01

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.