STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Nya ledamöter i STINT:s styrelse

Publicerad 2008-01-29


Från januari 2008 ingår följande ledamöter i STINT:s styrelse

Professor Anna Hultgårdh-Nilsson, Lunds universitet, ordförande
Civilekonom Ragnar Boman, Hälleforsnäs
Professor Eva Björck-Åkesson, Högskolan i Jönköping - ny ledamot
Professor Barbara Ekbom, SLU, Uppsala
Professor Eva Haettner Aurelius, Lunds universitet
Universitetslektor Patrik Mehrens, Uppsala universitet - ny ledamot
Teknologie doktor Jörgen Sjöberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Professor Anna Winkvist, Göteborgs universitet - ny ledamot

Senast uppdaterad: 08-01-29 16:01

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.