STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Stiftelsens program inspirerar till nya satsningar

Publicerad 2008-02-29


Inom stiftelsens program Exellence in Teaching skickas årligen ett antal svenska universitets- och högskolelärare till amerikanska liberal art colleges. Syftet med resorna är att stipendiaterna ska få möjlighet att lära sig mer om liberal arts education och hur det skulle kunna användas som inspiration för kvalitetsarbetet inom svensk högre utbildning.

Som en positiv sidoeffekt av vistelserna har också flera kontaktytor skapats mellan svenska och utländska lärosäten. En av de svenska högskolor som engagerat sig starkt för programmet är Högskolan på Gotland. Ett tiotal representanter därifrån genomför i början på mars ett besök på Skidmore College, som varit med länge som värdinstitution inom Excellence in Teaching. Besöket är ett led i Högskolan på Gotlands ambitioner att etablera den första svenska utbildningsmodellen inspirerad av liberal arts education. Satsningen sker i samarbete med Uppsala universitet.

I samband med besöket har STINTs styrelseledamot Patrik Mehrens, som deltar i det gotländska projektet som representant för Uppsala universitet, intervjuats på webbsidan för Skidmore College. Patrik Mehrens är tidigare stipendiat inom Excellence in Teaching och har utvärderat programmet för Stiftelsens räkning under 2007.

Läs intervjun här.

Senast uppdaterad: 08-02-29 16:32

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).