STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Stiftelsens program inspirerar till nya satsningar

Publicerad 2008-02-29


Inom stiftelsens program Exellence in Teaching skickas årligen ett antal svenska universitets- och högskolelärare till amerikanska liberal art colleges. Syftet med resorna är att stipendiaterna ska få möjlighet att lära sig mer om liberal arts education och hur det skulle kunna användas som inspiration för kvalitetsarbetet inom svensk högre utbildning.

Som en positiv sidoeffekt av vistelserna har också flera kontaktytor skapats mellan svenska och utländska lärosäten. En av de svenska högskolor som engagerat sig starkt för programmet är Högskolan på Gotland. Ett tiotal representanter därifrån genomför i början på mars ett besök på Skidmore College, som varit med länge som värdinstitution inom Excellence in Teaching. Besöket är ett led i Högskolan på Gotlands ambitioner att etablera den första svenska utbildningsmodellen inspirerad av liberal arts education. Satsningen sker i samarbete med Uppsala universitet.

I samband med besöket har STINTs styrelseledamot Patrik Mehrens, som deltar i det gotländska projektet som representant för Uppsala universitet, intervjuats på webbsidan för Skidmore College. Patrik Mehrens är tidigare stipendiat inom Excellence in Teaching och har utvärderat programmet för Stiftelsens räkning under 2007.

Läs intervjun här.

Senast uppdaterad: 08-02-29 16:32

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.