STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Stiftelsens program inspirerar till nya satsningar

Publicerad 2008-02-29


Inom stiftelsens program Exellence in Teaching skickas årligen ett antal svenska universitets- och högskolelärare till amerikanska liberal art colleges. Syftet med resorna är att stipendiaterna ska få möjlighet att lära sig mer om liberal arts education och hur det skulle kunna användas som inspiration för kvalitetsarbetet inom svensk högre utbildning.

Som en positiv sidoeffekt av vistelserna har också flera kontaktytor skapats mellan svenska och utländska lärosäten. En av de svenska högskolor som engagerat sig starkt för programmet är Högskolan på Gotland. Ett tiotal representanter därifrån genomför i början på mars ett besök på Skidmore College, som varit med länge som värdinstitution inom Excellence in Teaching. Besöket är ett led i Högskolan på Gotlands ambitioner att etablera den första svenska utbildningsmodellen inspirerad av liberal arts education. Satsningen sker i samarbete med Uppsala universitet.

I samband med besöket har STINTs styrelseledamot Patrik Mehrens, som deltar i det gotländska projektet som representant för Uppsala universitet, intervjuats på webbsidan för Skidmore College. Patrik Mehrens är tidigare stipendiat inom Excellence in Teaching och har utvärderat programmet för Stiftelsens räkning under 2007.

Läs intervjun här.

Senast uppdaterad: 08-02-29 16:32

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.