STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Stiftelsens program inspirerar till nya satsningar

Publicerad 2008-02-29


Inom stiftelsens program Exellence in Teaching skickas årligen ett antal svenska universitets- och högskolelärare till amerikanska liberal art colleges. Syftet med resorna är att stipendiaterna ska få möjlighet att lära sig mer om liberal arts education och hur det skulle kunna användas som inspiration för kvalitetsarbetet inom svensk högre utbildning.

Som en positiv sidoeffekt av vistelserna har också flera kontaktytor skapats mellan svenska och utländska lärosäten. En av de svenska högskolor som engagerat sig starkt för programmet är Högskolan på Gotland. Ett tiotal representanter därifrån genomför i början på mars ett besök på Skidmore College, som varit med länge som värdinstitution inom Excellence in Teaching. Besöket är ett led i Högskolan på Gotlands ambitioner att etablera den första svenska utbildningsmodellen inspirerad av liberal arts education. Satsningen sker i samarbete med Uppsala universitet.

I samband med besöket har STINTs styrelseledamot Patrik Mehrens, som deltar i det gotländska projektet som representant för Uppsala universitet, intervjuats på webbsidan för Skidmore College. Patrik Mehrens är tidigare stipendiat inom Excellence in Teaching och har utvärderat programmet för Stiftelsens räkning under 2007.

Läs intervjun här.

Senast uppdaterad: 08-02-29 16:32

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.