STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2008-04-01


Det nya STINT- programmet, som utlystes under 2007 för första gången, riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer. Bidrag om högst 400 000 kr per år kan beviljas för upp till tre år.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 1 februari 2008 beslutat att bevilja 9 nya projekt bidrag för samarbete under 2008-2010, totalt 10 milj. kronor. Följande unga forskare har beviljats bidrag:

Marcus Berg, CoPS Fysikum, Stockholms universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Liam McAllister, Cornell University, USA, inom projektet "Cosmology and Particle Phenomenology in String Models: String Inflation and Mediation of Supersymmetry Breaking".

Mohamed Bourennane, Fysik, Stockholms universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Valery Zwiller, Delft University of Technology, Nederländerna, inom projektet "Devices and Tools for Quantum Information Processing".

Anna Forné, Institutionen för romanska språk, Göteborgs universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Rossana Nofal, Universidad de Tucumán, Argentina och Máximo Badaró, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, inom projektet "The Gravitation of Memory: Literacy, Social and Institutional Testimonies of Dictatorship in the Southern Cone of Latin America".

Ali Harandi, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Maribel Cuello och Judith Del Campo, Finlay Institute, Kuba, inom projektet "Development of a New Class of Mucosal Vaccine Adjuvants for Induction of Protective Immunity in the Female Genital Tract".

Hanna Johannesson, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Jeffrey Townsend, Yale University, USA och Anne Pringle, Harvard University, USA, inom projektet "Connecting Genotype to Phenotype by Exploring Life History Traits in Neurospora Species".

Erik Larsson, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Virendra Sing, Indian Institute of Science, Indien, inom projektet "Design of Self-Healing System Chips".

Biplab Sanyal, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Heiko Wende, University of Duisburg-Essen, Tyskland, inom projektet "Theory and Experiments on the Understanding of Interactions in Molecular Electronics".

Gunnar Schulte, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Vitezslav Bryja, Masaryk University, Tjeckien, och Alexandra Schambony, University of Karlsruhe, Tyskland inom projektet "Frizzled Signaling - Protein-Protein Interactions and Intracellular Scaffolding as a Means of Signal Transduction".

Linda Soneryd, SCORE, Stockholms universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Andrea Mennicken, London School of Economics and Political Science, Storbritannien, inom projektet "Risk Regulation, Markets and Democracy: Reorganising Economy and Society in the 21st Century".

 

 

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.