STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2008-04-01


Det nya STINT- programmet, som utlystes under 2007 för första gången, riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer. Bidrag om högst 400 000 kr per år kan beviljas för upp till tre år.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 1 februari 2008 beslutat att bevilja 9 nya projekt bidrag för samarbete under 2008-2010, totalt 10 milj. kronor. Följande unga forskare har beviljats bidrag:

Marcus Berg, CoPS Fysikum, Stockholms universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Liam McAllister, Cornell University, USA, inom projektet "Cosmology and Particle Phenomenology in String Models: String Inflation and Mediation of Supersymmetry Breaking".

Mohamed Bourennane, Fysik, Stockholms universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Valery Zwiller, Delft University of Technology, Nederländerna, inom projektet "Devices and Tools for Quantum Information Processing".

Anna Forné, Institutionen för romanska språk, Göteborgs universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Rossana Nofal, Universidad de Tucumán, Argentina och Máximo Badaró, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, inom projektet "The Gravitation of Memory: Literacy, Social and Institutional Testimonies of Dictatorship in the Southern Cone of Latin America".

Ali Harandi, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Maribel Cuello och Judith Del Campo, Finlay Institute, Kuba, inom projektet "Development of a New Class of Mucosal Vaccine Adjuvants for Induction of Protective Immunity in the Female Genital Tract".

Hanna Johannesson, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Jeffrey Townsend, Yale University, USA och Anne Pringle, Harvard University, USA, inom projektet "Connecting Genotype to Phenotype by Exploring Life History Traits in Neurospora Species".

Erik Larsson, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Virendra Sing, Indian Institute of Science, Indien, inom projektet "Design of Self-Healing System Chips".

Biplab Sanyal, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Heiko Wende, University of Duisburg-Essen, Tyskland, inom projektet "Theory and Experiments on the Understanding of Interactions in Molecular Electronics".

Gunnar Schulte, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 1 200 000 kronor, för samarbete med Vitezslav Bryja, Masaryk University, Tjeckien, och Alexandra Schambony, University of Karlsruhe, Tyskland inom projektet "Frizzled Signaling - Protein-Protein Interactions and Intracellular Scaffolding as a Means of Signal Transduction".

Linda Soneryd, SCORE, Stockholms universitet, 1 050 000 kronor, för samarbete med Andrea Mennicken, London School of Economics and Political Science, Storbritannien, inom projektet "Risk Regulation, Markets and Democracy: Reorganising Economy and Society in the 21st Century".

 

 

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.