STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Sweden-Korea Research Cooperation Programme

Publicerad 2008-04-10


STINT och KOSEF, the Korea Science and Engineering Foundation, startar ett gemensamt program för att utöka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Organisationerna vill göra det möjligt för svensk och koreansk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, och etablera nya samarbetsmönster. Programmet gäller i en första fas samarbeten inom medicin, naturvetenskap och teknik.

De medel som beviljas ett samarbetsprojekt skall användas för personutbyte mellan deltagande parter. Särskilt angeläget är att nydisputerade yngre forskare (postdocs) och doktorander ges möjlighet att delta i utbytet och knytas till de nätverk som samarbetet skapar.

Programmet är öppet för ansökan från forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och i Sydkorea. Ansökan ska göras samtidigt till STINT respektive KOSEF.

Sista ansökningsdag är 30 maj 2008. Beslut och besked beräknas till början av september 2008. Beviljade samarbetsprojekt kan starta från och med det akademiska året 2008/09.

Läs mer om programmet här

Senast uppdaterad: 08-04-10 14:09

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.