STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2008-04-15


Sommaren 2007 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en STINT Fellow.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2008:

Jonas Almqvist, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet för vistelse vid Vassar College

Anders Burman, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns Högskola¨för vistelse vid Wesleyan University

Olof Bälter, Människa-datorinteraktion, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH för vistelse vid Williams College

 

Pär Frohnert, Historiska institutionen, Stockholms universitet för vistelse vid Amherst College

 

Johan Hansson, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet för vistelse vid University of Richmond

Heidi Hansson, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Annika Jakobsson, Enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet för vistelse vid Skidmore College

Per Lundgren, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola för vistelse vid Smith College

Eva Mossberg, Avdelningen för matematik, Karlstads universitet för vistelse vid Furman university

Martin Nilsson, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Washington and Lee University

Daniel Silander, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Haverford College

Senast uppdaterad: 08-04-15 16:19

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.