STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2008-04-15


Sommaren 2007 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en STINT Fellow.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2008:

Jonas Almqvist, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet för vistelse vid Vassar College

Anders Burman, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns Högskola¨för vistelse vid Wesleyan University

Olof Bälter, Människa-datorinteraktion, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH för vistelse vid Williams College

 

Pär Frohnert, Historiska institutionen, Stockholms universitet för vistelse vid Amherst College

 

Johan Hansson, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet för vistelse vid University of Richmond

Heidi Hansson, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Annika Jakobsson, Enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet för vistelse vid Skidmore College

Per Lundgren, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola för vistelse vid Smith College

Eva Mossberg, Avdelningen för matematik, Karlstads universitet för vistelse vid Furman university

Martin Nilsson, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Washington and Lee University

Daniel Silander, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Haverford College

Senast uppdaterad: 08-04-15 16:19

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.