STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2008-04-15


Sommaren 2007 inbjöd Stiftelsen samtliga universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningarna har granskats av de lärosäten som visat intresse för att stå värd för en STINT Fellow.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2008:

Jonas Almqvist, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet för vistelse vid Vassar College

Anders Burman, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns Högskola¨för vistelse vid Wesleyan University

Olof Bälter, Människa-datorinteraktion, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH för vistelse vid Williams College

 

Pär Frohnert, Historiska institutionen, Stockholms universitet för vistelse vid Amherst College

 

Johan Hansson, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet för vistelse vid University of Richmond

Heidi Hansson, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Annika Jakobsson, Enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet för vistelse vid Skidmore College

Per Lundgren, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola för vistelse vid Smith College

Eva Mossberg, Avdelningen för matematik, Karlstads universitet för vistelse vid Furman university

Martin Nilsson, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Washington and Lee University

Daniel Silander, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet för vistelse vid Haverford College

Senast uppdaterad: 08-04-15 16:19

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.