STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT Institutional Grants Programme - nya projektbidrag 2008

Publicerad 2008-05-07


STINT beslutade den 18 april 2008 om 14,5 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 18 april 2008 beslutat att bevilja 16 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 14,5 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2008-2010.

Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, KI, Lund och Umeå universitet vardera 2 samarbetsprojekt. Övriga lärosäten som beviljats 1 samarbetsprojekt vardera är Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, universiteten i Linköping och Stockholm samt högskolorna i Jönköping och Kalmar. Förutom samarbetspartners i den anglosaxiska världen utvecklas nu samarbeten med partners i Indien, Japan, Korea och Spanien.

STINT - Nya IG projekt beviljade 2008

Senast uppdaterad: 08-05-07 14:17

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.