STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT Institutional Grants Programme - nya projektbidrag 2008

Publicerad 2008-05-07


STINT beslutade den 18 april 2008 om 14,5 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 18 april 2008 beslutat att bevilja 16 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 14,5 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2008-2010.

Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, KI, Lund och Umeå universitet vardera 2 samarbetsprojekt. Övriga lärosäten som beviljats 1 samarbetsprojekt vardera är Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, universiteten i Linköping och Stockholm samt högskolorna i Jönköping och Kalmar. Förutom samarbetspartners i den anglosaxiska världen utvecklas nu samarbeten med partners i Indien, Japan, Korea och Spanien.

STINT - Nya IG projekt beviljade 2008

Senast uppdaterad: 08-05-07 14:17

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.