STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT Institutional Grants Programme - nya projektbidrag 2008

Publicerad 2008-05-07


STINT beslutade den 18 april 2008 om 14,5 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tiotal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 18 april 2008 beslutat att bevilja 16 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 14,5 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2008-2010.

Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, KI, Lund och Umeå universitet vardera 2 samarbetsprojekt. Övriga lärosäten som beviljats 1 samarbetsprojekt vardera är Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, universiteten i Linköping och Stockholm samt högskolorna i Jönköping och Kalmar. Förutom samarbetspartners i den anglosaxiska världen utvecklas nu samarbeten med partners i Indien, Japan, Korea och Spanien.

STINT - Nya IG projekt beviljade 2008

Senast uppdaterad: 08-05-07 14:17

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.