STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT satsar på yngre forskare

Publicerad 2008-06-11


Internationellt utbyte och samarbete är ett effektivt sätt att stödja förnyelse. STINT erbjuder flera program som är öppna för både seniora och juniora forskare. Konkurrensen om medel är inte sällan mycket stor och därför inrättade Stiftelsen 2007 ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer.

Programmet riktar sig till yngre forskare – högst sju år efter disputation – som vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare utomlands. De medel som beviljas ett samarbetsprojekt skall användas för personutbyte mellan deltagande parter och gemensamma aktiviteter i anslutning till projektet.

Information om de projekt som beviljades bidrag första omgången hittar du här.

Stiftelsens korttidsstipendier ger möjlighet att tillbringa en kortare tid vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut för att forska eller undervisa. På samma villkor kan forskare söka stipendier för besök av utländska kollegor. Ansökan görs löpande under året.

Under våren har STINT träffat yngre forskare vid lärosäten i Stockholm, Lund, Linköping och Umeå för att uppmärksamma de möjligheter som finns att starta långsiktiga samarbeten eller för att söka medel för en kortare utlandsvistelse. Ytterligare besök planeras till slutet av augusti och i september till bl. a. Göteborg, Luleå, Uppsala och Växjö.

I dagarna öppnar STINT ansökningsmodulen för Institutional Grants for Younger Researchers, där du som yngre forskare kan söka medel för ett internationellt samarbete. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2008. Beslut om bidrag fattas av Stiftelsens styrelse i början av 2009.

Läs mer om Institutional Grants for Younger Researchers här.
Läs mer om Korttidsstipendier här.

Senast uppdaterad: 08-06-11 10:57

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.