STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT satsar på yngre forskare

Publicerad 2008-06-11


Internationellt utbyte och samarbete är ett effektivt sätt att stödja förnyelse. STINT erbjuder flera program som är öppna för både seniora och juniora forskare. Konkurrensen om medel är inte sällan mycket stor och därför inrättade Stiftelsen 2007 ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer.

Programmet riktar sig till yngre forskare – högst sju år efter disputation – som vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare utomlands. De medel som beviljas ett samarbetsprojekt skall användas för personutbyte mellan deltagande parter och gemensamma aktiviteter i anslutning till projektet.

Information om de projekt som beviljades bidrag första omgången hittar du här.

Stiftelsens korttidsstipendier ger möjlighet att tillbringa en kortare tid vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut för att forska eller undervisa. På samma villkor kan forskare söka stipendier för besök av utländska kollegor. Ansökan görs löpande under året.

Under våren har STINT träffat yngre forskare vid lärosäten i Stockholm, Lund, Linköping och Umeå för att uppmärksamma de möjligheter som finns att starta långsiktiga samarbeten eller för att söka medel för en kortare utlandsvistelse. Ytterligare besök planeras till slutet av augusti och i september till bl. a. Göteborg, Luleå, Uppsala och Växjö.

I dagarna öppnar STINT ansökningsmodulen för Institutional Grants for Younger Researchers, där du som yngre forskare kan söka medel för ett internationellt samarbete. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2008. Beslut om bidrag fattas av Stiftelsens styrelse i början av 2009.

Läs mer om Institutional Grants for Younger Researchers här.
Läs mer om Korttidsstipendier här.

Senast uppdaterad: 08-06-11 10:57

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).