STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT satsar på yngre forskare

Publicerad 2008-06-11


Internationellt utbyte och samarbete är ett effektivt sätt att stödja förnyelse. STINT erbjuder flera program som är öppna för både seniora och juniora forskare. Konkurrensen om medel är inte sällan mycket stor och därför inrättade Stiftelsen 2007 ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer.

Programmet riktar sig till yngre forskare – högst sju år efter disputation – som vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare utomlands. De medel som beviljas ett samarbetsprojekt skall användas för personutbyte mellan deltagande parter och gemensamma aktiviteter i anslutning till projektet.

Information om de projekt som beviljades bidrag första omgången hittar du här.

Stiftelsens korttidsstipendier ger möjlighet att tillbringa en kortare tid vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut för att forska eller undervisa. På samma villkor kan forskare söka stipendier för besök av utländska kollegor. Ansökan görs löpande under året.

Under våren har STINT träffat yngre forskare vid lärosäten i Stockholm, Lund, Linköping och Umeå för att uppmärksamma de möjligheter som finns att starta långsiktiga samarbeten eller för att söka medel för en kortare utlandsvistelse. Ytterligare besök planeras till slutet av augusti och i september till bl. a. Göteborg, Luleå, Uppsala och Växjö.

I dagarna öppnar STINT ansökningsmodulen för Institutional Grants for Younger Researchers, där du som yngre forskare kan söka medel för ett internationellt samarbete. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2008. Beslut om bidrag fattas av Stiftelsens styrelse i början av 2009.

Läs mer om Institutional Grants for Younger Researchers här.
Läs mer om Korttidsstipendier här.

Senast uppdaterad: 08-06-11 10:57

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.