STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Institutional Grants for Younger Researchers - ansökningssystemet öppn

Publicerad 2008-06-16


Stiftelsen STINT välkomnar nu ansökningar till programmet Institutional Grants for Younger Reserachers. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2008.

Programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär - högst sju år efter disputation - vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Forskningssamarbete skall utgöra tyngdpunkten men aktiviteter som tex undervisning, seminarier, gemensamma kurser och sommarskolor kan utgöra en del av samarbetet.

En förändring från föregående ansökningsomgång är att kravet på att den utländska motparten också ska disputerat för högst sju år sedan är borttaget. Stiftelsen ser dock gärna att den utländska motparten befinner sig på motsvarande plats i sin akademiska karriär som huvudsökande.

Det elektroniska ansökningssystemet stänger kl. 17.00 onsdagen den 15 oktober.

Ytterligare information för sökanden här.

Senast uppdaterad: 08-10-13 16:37

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.