STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Younger researchers in focus

Publicerad 2008-06-27


International cooperation and mobility are efficient ways of supporting renewal in higher education and research. STINT offers a number of programmes to support new initiatives which are open to both senior and junior researchers. The competition is often very keen, and in 2007 STINT therefore introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups.

The programme is aimed at young researchers who early on in their career – not more than seven years after completing their PhD – wish to build up international cooperation with foreign colleagues in a similar position. The intention is to help to create more attractive Swedish research environments and allow for younger researchers to develop lasting international networks.

A list of grants awarded in 2007 can be found here.

The STINT Foundation Short Term Stipends provide opportunities for faculty at Swedish universities to spend a maximum of three months at a foreign academic institution. The programme also provides opportunities to invite foreign faculty to Swedish universities as visiting researchers or academic teachers. The programme covers all areas of research and higher education. Applications can be submitted at any time during the year.

In May-June this year STINT has participated in information activities arranged by younger faculties at universities in Stockholm, Lund, Linköping and Umeå to highlight the new Institutional Grants Programme for Younger Researchers. We plan to visit the universities in Göteborg, Luleå, Uppsala and Växjö in September for further information activities.

The application system is now open for applications to the STINT Institutional Grants Programme for Younger Researchers. The deadline is 15 October 2008. The system is open all year round for Short Term Stipends.

Read more about Institutional Grants for Younger Researchers here.

Read more about Short Term Stipends here.

Senast uppdaterad: 08-06-27 14:44

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.