STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Younger researchers in focus

Publicerad 2008-06-27


International cooperation and mobility are efficient ways of supporting renewal in higher education and research. STINT offers a number of programmes to support new initiatives which are open to both senior and junior researchers. The competition is often very keen, and in 2007 STINT therefore introduced a new programme – STINT Institutional Grants for Younger Researchers – in order to expand the opportunities for especially promising young researchers to collaborate with prominent foreign research groups.

The programme is aimed at young researchers who early on in their career – not more than seven years after completing their PhD – wish to build up international cooperation with foreign colleagues in a similar position. The intention is to help to create more attractive Swedish research environments and allow for younger researchers to develop lasting international networks.

A list of grants awarded in 2007 can be found here.

The STINT Foundation Short Term Stipends provide opportunities for faculty at Swedish universities to spend a maximum of three months at a foreign academic institution. The programme also provides opportunities to invite foreign faculty to Swedish universities as visiting researchers or academic teachers. The programme covers all areas of research and higher education. Applications can be submitted at any time during the year.

In May-June this year STINT has participated in information activities arranged by younger faculties at universities in Stockholm, Lund, Linköping and Umeå to highlight the new Institutional Grants Programme for Younger Researchers. We plan to visit the universities in Göteborg, Luleå, Uppsala and Växjö in September for further information activities.

The application system is now open for applications to the STINT Institutional Grants Programme for Younger Researchers. The deadline is 15 October 2008. The system is open all year round for Short Term Stipends.

Read more about Institutional Grants for Younger Researchers here.

Read more about Short Term Stipends here.

Senast uppdaterad: 08-06-27 14:44

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.