STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

STINT vill lyssna mer på yngre forskare

Publicerad 2008-09-03


STINT fortsätter under hösten sina besök vid universitet och högskolor för att informera om möjligheter, riktade mot yngre forskare.

Före sommaren träffade vi yngre forskare i Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Närmast i tur står besök vid Uppsala universitet den 11 september och Luleå tekniska universitet den 16 september. Fler institutioner är aktuella bl a i Göteborg och Växjö.

Senast uppdaterad: 08-09-03 09:18

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.