STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Ansök inom Institutional Grants och doktorandstipendier inom kulturvet

Publicerad 2008-10-31


Stiftelsen STINT har öppnat ansökningssystemet för ansökningar inom programmen Institutional Grants och doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna.

Sista ansökningsdatum är den 15 december 2008.

Ytterligare information för sökande till Institutional Grants Programme finns här.

Doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna finns här.

Läs mer om Stiftelsens beslut att återinföra doktorandstipendierna här.

Senast uppdaterad: 08-10-31 12:29

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.