STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Konferens om Centralasien, Turkiet och Kaukasus

Publicerad 2009-09-16


STINT inbjuder härmed till den internationell konferensen "Creating a knowledge platform on Central Asia, Turkey and the Caucasus".

Konferensen ska spegla forskning om dessa regioner idag. Den ska lyfta fram kunskap och möjligheter till kontakter och kompetensuppbyggnad. Hur kan vi bygga och förstärka svenska forskningsmiljöer? Hur skapar vi nya samarbeten och nätverk mellan svenska och utländska forskare?

Konferensen är ett led i STINT:s arbete för framtida insatser och för att uppmuntra till ökad kunskap och forskning om Centralasien, Turkiet och Kaukasus.

Programmet omfattar två teman med brett innehåll:

  • Societies in Transition – history, language and identity
  • Geopolitics and Economy – policy, strategy and development


Tanken är att vi ska lyfta frågeställningar som rör demokrati, mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser, moderniseringsstrategier, minoritetsfrågor, historia, religion, etnicitet, identitet, språk och liknande.

En rad internationella experter kommer att delta som keynote speakers och kommentatorer, bland andra:

  • Professor Frederick Starr, Johns Hopkins University, USA
  • Professor Richard Pomfret, University of Adelaide, Australien
  • Dr Matteo Fumagalli, Central European University, Ungern
  • Dr Siddharth Saxena, Cambridge Central Asia Forum, Storbritannien
  • Dr Timur Dadabaev, University of Tsukuba, Japan


Ett fullständigt program hittar du här.

Tid: Fredag 6 november 2009 kl. 9:30 – 17:00
Plats: City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Anmälan till konferensen ska ske senast 30 september 2009 per e-post till centralasia@stint.se. Anmälan är bindande.

Deltagande i konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch. Eventuella resekostnader står deltagarna för själva.

Kontaktpersoner på STINT:
Mari-Anne Roslund, 08-671 19 91, mari-anne.roslund@stint.se
Katarina Wiberg, 08-671 19 90, katarina.wiberg@stint.se

Du kan även ladda ned inbjudan här.
För att kunna läsa PDF-format måste du ha Acrobat Reader installerat.

Ladda ned Acrobat Reader (gratis)

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.