STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Konferens om Centralasien, Turkiet och Kaukasus

Publicerad 2009-09-16


STINT inbjuder härmed till den internationell konferensen "Creating a knowledge platform on Central Asia, Turkey and the Caucasus".

Konferensen ska spegla forskning om dessa regioner idag. Den ska lyfta fram kunskap och möjligheter till kontakter och kompetensuppbyggnad. Hur kan vi bygga och förstärka svenska forskningsmiljöer? Hur skapar vi nya samarbeten och nätverk mellan svenska och utländska forskare?

Konferensen är ett led i STINT:s arbete för framtida insatser och för att uppmuntra till ökad kunskap och forskning om Centralasien, Turkiet och Kaukasus.

Programmet omfattar två teman med brett innehåll:

  • Societies in Transition – history, language and identity
  • Geopolitics and Economy – policy, strategy and development


Tanken är att vi ska lyfta frågeställningar som rör demokrati, mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser, moderniseringsstrategier, minoritetsfrågor, historia, religion, etnicitet, identitet, språk och liknande.

En rad internationella experter kommer att delta som keynote speakers och kommentatorer, bland andra:

  • Professor Frederick Starr, Johns Hopkins University, USA
  • Professor Richard Pomfret, University of Adelaide, Australien
  • Dr Matteo Fumagalli, Central European University, Ungern
  • Dr Siddharth Saxena, Cambridge Central Asia Forum, Storbritannien
  • Dr Timur Dadabaev, University of Tsukuba, Japan


Ett fullständigt program hittar du här.

Tid: Fredag 6 november 2009 kl. 9:30 – 17:00
Plats: City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Anmälan till konferensen ska ske senast 30 september 2009 per e-post till centralasia@stint.se. Anmälan är bindande.

Deltagande i konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch. Eventuella resekostnader står deltagarna för själva.

Kontaktpersoner på STINT:
Mari-Anne Roslund, 08-671 19 91, mari-anne.roslund@stint.se
Katarina Wiberg, 08-671 19 90, katarina.wiberg@stint.se

Du kan även ladda ned inbjudan här.
För att kunna läsa PDF-format måste du ha Acrobat Reader installerat.

Ladda ned Acrobat Reader (gratis)

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.