STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Konferens om Centralasien, Turkiet och Kaukasus

Publicerad 2009-09-16


STINT inbjuder härmed till den internationell konferensen "Creating a knowledge platform on Central Asia, Turkey and the Caucasus".

Konferensen ska spegla forskning om dessa regioner idag. Den ska lyfta fram kunskap och möjligheter till kontakter och kompetensuppbyggnad. Hur kan vi bygga och förstärka svenska forskningsmiljöer? Hur skapar vi nya samarbeten och nätverk mellan svenska och utländska forskare?

Konferensen är ett led i STINT:s arbete för framtida insatser och för att uppmuntra till ökad kunskap och forskning om Centralasien, Turkiet och Kaukasus.

Programmet omfattar två teman med brett innehåll:

  • Societies in Transition – history, language and identity
  • Geopolitics and Economy – policy, strategy and development


Tanken är att vi ska lyfta frågeställningar som rör demokrati, mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser, moderniseringsstrategier, minoritetsfrågor, historia, religion, etnicitet, identitet, språk och liknande.

En rad internationella experter kommer att delta som keynote speakers och kommentatorer, bland andra:

  • Professor Frederick Starr, Johns Hopkins University, USA
  • Professor Richard Pomfret, University of Adelaide, Australien
  • Dr Matteo Fumagalli, Central European University, Ungern
  • Dr Siddharth Saxena, Cambridge Central Asia Forum, Storbritannien
  • Dr Timur Dadabaev, University of Tsukuba, Japan


Ett fullständigt program hittar du här.

Tid: Fredag 6 november 2009 kl. 9:30 – 17:00
Plats: City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Anmälan till konferensen ska ske senast 30 september 2009 per e-post till centralasia@stint.se. Anmälan är bindande.

Deltagande i konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch. Eventuella resekostnader står deltagarna för själva.

Kontaktpersoner på STINT:
Mari-Anne Roslund, 08-671 19 91, mari-anne.roslund@stint.se
Katarina Wiberg, 08-671 19 90, katarina.wiberg@stint.se

Du kan även ladda ned inbjudan här.
För att kunna läsa PDF-format måste du ha Acrobat Reader installerat.

Ladda ned Acrobat Reader (gratis)

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.