STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Nätverksbidrag beviljade

Publicerad 2009-09-09


STINT har i augusti beslutat om tre nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter.

Lennart Bogg, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Zhejiang University i Kina inom ”Global sustainable innovation and entrepreneurship research”

Lena Larsson Lovén, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med University of Birmingham, Storbritannien inom ”The Family in Antiquity: Identifying Continuity and Change”

Julia Peralta, Hälsoakademin, Örebro universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Centro de Historia de la Medicina, Universidad Nacional de Colombia inom ”Development and Surveillance Medicine”. I samarbetet ingår även Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
 

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.