STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Nätverksbidrag beviljade

Publicerad 2009-09-09


STINT har i augusti beslutat om tre nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter.

Lennart Bogg, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Zhejiang University i Kina inom ”Global sustainable innovation and entrepreneurship research”

Lena Larsson Lovén, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med University of Birmingham, Storbritannien inom ”The Family in Antiquity: Identifying Continuity and Change”

Julia Peralta, Hälsoakademin, Örebro universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Centro de Historia de la Medicina, Universidad Nacional de Colombia inom ”Development and Surveillance Medicine”. I samarbetet ingår även Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
 

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.