STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Nätverksbidrag beviljade

Publicerad 2009-09-09


STINT har i augusti beslutat om tre nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter.

Lennart Bogg, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Zhejiang University i Kina inom ”Global sustainable innovation and entrepreneurship research”

Lena Larsson Lovén, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med University of Birmingham, Storbritannien inom ”The Family in Antiquity: Identifying Continuity and Change”

Julia Peralta, Hälsoakademin, Örebro universitet, har tilldelats 100 000 kr för samarbete med Centro de Historia de la Medicina, Universidad Nacional de Colombia inom ”Development and Surveillance Medicine”. I samarbetet ingår även Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
 

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.