STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Sweden-Korea Research Cooperation Programme 2009

Publicerad 2009-07-02


STINT och KOSEF (the Korea Science and Engineering Foundation) startade 2008 ett gemensamt program för att utöka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Organisationerna vill göra det möjligt för svensk och koreansk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät och etablera nya samarbetsmönster.

I juni 2009 beslutade STINT och KOSEF gemensamt att stödja samarbeten mellan följande forskare under en tvåårsperiod. STINT finansierar den svenska partens deltagande under 2009/10-2010/11:

Rajeev Ahuja, Fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 194 000 SEK för samarbete med Kang Tae Won, Department of Physics, Dongguk University, inom “Designing new solar energy materials for solar cell applications”

Ewert Bengtsson, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, 180 000 SEK för samarbete med Choi Heung-Kook, Medical Image Technology Laboratory, Inje University, inom “Computer assisted analysis of microscopic images applied to biological research and cancer diagnosis”

Per Jacobsson, Teknisk fysik, Chalmers, 200 000 SEK för samarbete med Ahn Jou-Hyeon, Department of Chemical and Biological Engieneering, Gyeonsang National University, inom ”A Korea-Sweden joint program for development of new materials for rechargeable lithium batteries”

Mikael Johansson, Skolan för elektro och systemteknik, KTH, 105 000 SEK för samarbete med Yi Yung, Department of Electrical Engineering and Computer Science, KAIST, inom “Distributed stochastic optimization of communication networks: Foundations and applications”

Anders Palmqvist, Teknisk ytkemi, Chalmers, 150 000 SEK för samarbete med Ryoo Ryong, Department of Chemistry, KAIST, inom “Nanoporous crystals: Synthesis, morphology control and structure”

Yudi Pawitan, Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, 150 000 SEK för samarbete med Lee Youngjo, Department of Statistics, Seoul National University inom “Statistical methods for complex genomics data analyses”

Catharina Svanborg, Sektionen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi – MIG, Lunds universitet, 150 000 SEK för samarbete med Lim Yoongho, Department of Bioscience and Biotechnology, Konkuk University, inom “HAMLET - a potent and highly selective anti-cancer, protein-fatty acid complexYudi Pawitan, Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, 150 000 SEK for cooperation with Lee Youngjo, Department of Statistics, Seoul National University within “Statistical methods for complex genomics data analyses””.

KOSEF har sedan slutet av juni 2009 uppgått i en ny koreansk organisation, National Research Foundation of Korea.

 
 

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.