STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Sweden-Korea Research Cooperation Programme 2009

Publicerad 2009-07-02


STINT och KOSEF (the Korea Science and Engineering Foundation) startade 2008 ett gemensamt program för att utöka det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Sydkorea. Organisationerna vill göra det möjligt för svensk och koreansk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät och etablera nya samarbetsmönster.

I juni 2009 beslutade STINT och KOSEF gemensamt att stödja samarbeten mellan följande forskare under en tvåårsperiod. STINT finansierar den svenska partens deltagande under 2009/10-2010/11:

Rajeev Ahuja, Fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 194 000 SEK för samarbete med Kang Tae Won, Department of Physics, Dongguk University, inom “Designing new solar energy materials for solar cell applications”

Ewert Bengtsson, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, 180 000 SEK för samarbete med Choi Heung-Kook, Medical Image Technology Laboratory, Inje University, inom “Computer assisted analysis of microscopic images applied to biological research and cancer diagnosis”

Per Jacobsson, Teknisk fysik, Chalmers, 200 000 SEK för samarbete med Ahn Jou-Hyeon, Department of Chemical and Biological Engieneering, Gyeonsang National University, inom ”A Korea-Sweden joint program for development of new materials for rechargeable lithium batteries”

Mikael Johansson, Skolan för elektro och systemteknik, KTH, 105 000 SEK för samarbete med Yi Yung, Department of Electrical Engineering and Computer Science, KAIST, inom “Distributed stochastic optimization of communication networks: Foundations and applications”

Anders Palmqvist, Teknisk ytkemi, Chalmers, 150 000 SEK för samarbete med Ryoo Ryong, Department of Chemistry, KAIST, inom “Nanoporous crystals: Synthesis, morphology control and structure”

Yudi Pawitan, Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, 150 000 SEK för samarbete med Lee Youngjo, Department of Statistics, Seoul National University inom “Statistical methods for complex genomics data analyses”

Catharina Svanborg, Sektionen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi – MIG, Lunds universitet, 150 000 SEK för samarbete med Lim Yoongho, Department of Bioscience and Biotechnology, Konkuk University, inom “HAMLET - a potent and highly selective anti-cancer, protein-fatty acid complexYudi Pawitan, Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, 150 000 SEK for cooperation with Lee Youngjo, Department of Statistics, Seoul National University within “Statistical methods for complex genomics data analyses””.

KOSEF har sedan slutet av juni 2009 uppgått i en ny koreansk organisation, National Research Foundation of Korea.

 
 

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.