STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2009-05-11


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 23 april 2009 att bevilja åtta bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 7 miljoner kronor,  med start det akademiska året 2009/10.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Gabriella Andersson, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 800 000 kronor för samarbete med Rudolf Schäfer, Institut für metallische Werkstoffe, IFW Dresden, Tyskland inom projektet "Microstructured magnetic materials and magnetic microstructures"

Angela Cenci Nilsson, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med D. James Surmeier, Dept. of Physiology, Northwestern University, USA inom projektet "Maladaptive plasticity of striatal neurons in rodent models of Parkinson´s disease and treatment-induced dyskinesias"

Per Delsing, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Gerard Milburn, Physics, University of Queensland, Australien inom projektet "Quantum optics with microwave photons"

Christina Garsten, Stockholm Centre for Organizational Research-Score, Stockholms universitet, 600 000 kronor för samarbete med Olivier Borraz, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences Po, Frankrike inom projektet "Processes of organizing the shaping and reshaping of control, knowledge and agency"

Börje Johansson, Materials Science and Engineering, Applied Materials Physics, Kungl Tekniska högskolan, 1,2 milj.kronor för samarbete med László Szunyogh, Department of Theoretical Physics, University of Technology and Economics, Ungern inom projektet "Magneto-mechanical properties of complex functional materials"

Mats Larsson, Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, 800 000 kronor för samarbete med Julian Thomas, School of Arts, Histories and Cultures, Manchester University, Storbritannien inom projektet "North-West Europe in Transition: The Early Neolithic of Britain and South Scandinavia"

Klaus Leifer, Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet, 1 milj. kronor för samarbete med Nestor Zaluzec, Argonne National Laboratory and Northern Illinois University, USA inom projektet "Collaboratory for studies of nano-structured magnetic entities by TEM"

Ian Snowball, Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med Richard Bradshaw, Geography, University of Liverpool, Storbritannien inom projektet "DYNAmic Models in Terrestrial Ecosystems and Landscapes (DYNAMITE)".

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.