STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2009-05-11


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 23 april 2009 att bevilja åtta bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 7 miljoner kronor,  med start det akademiska året 2009/10.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Gabriella Andersson, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 800 000 kronor för samarbete med Rudolf Schäfer, Institut für metallische Werkstoffe, IFW Dresden, Tyskland inom projektet "Microstructured magnetic materials and magnetic microstructures"

Angela Cenci Nilsson, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med D. James Surmeier, Dept. of Physiology, Northwestern University, USA inom projektet "Maladaptive plasticity of striatal neurons in rodent models of Parkinson´s disease and treatment-induced dyskinesias"

Per Delsing, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Gerard Milburn, Physics, University of Queensland, Australien inom projektet "Quantum optics with microwave photons"

Christina Garsten, Stockholm Centre for Organizational Research-Score, Stockholms universitet, 600 000 kronor för samarbete med Olivier Borraz, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences Po, Frankrike inom projektet "Processes of organizing the shaping and reshaping of control, knowledge and agency"

Börje Johansson, Materials Science and Engineering, Applied Materials Physics, Kungl Tekniska högskolan, 1,2 milj.kronor för samarbete med László Szunyogh, Department of Theoretical Physics, University of Technology and Economics, Ungern inom projektet "Magneto-mechanical properties of complex functional materials"

Mats Larsson, Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, 800 000 kronor för samarbete med Julian Thomas, School of Arts, Histories and Cultures, Manchester University, Storbritannien inom projektet "North-West Europe in Transition: The Early Neolithic of Britain and South Scandinavia"

Klaus Leifer, Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet, 1 milj. kronor för samarbete med Nestor Zaluzec, Argonne National Laboratory and Northern Illinois University, USA inom projektet "Collaboratory for studies of nano-structured magnetic entities by TEM"

Ian Snowball, Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med Richard Bradshaw, Geography, University of Liverpool, Storbritannien inom projektet "DYNAmic Models in Terrestrial Ecosystems and Landscapes (DYNAMITE)".

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.