STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2009-05-11


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 23 april 2009 att bevilja åtta bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 7 miljoner kronor,  med start det akademiska året 2009/10.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Gabriella Andersson, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Uppsala universitet, 800 000 kronor för samarbete med Rudolf Schäfer, Institut für metallische Werkstoffe, IFW Dresden, Tyskland inom projektet "Microstructured magnetic materials and magnetic microstructures"

Angela Cenci Nilsson, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med D. James Surmeier, Dept. of Physiology, Northwestern University, USA inom projektet "Maladaptive plasticity of striatal neurons in rodent models of Parkinson´s disease and treatment-induced dyskinesias"

Per Delsing, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Gerard Milburn, Physics, University of Queensland, Australien inom projektet "Quantum optics with microwave photons"

Christina Garsten, Stockholm Centre for Organizational Research-Score, Stockholms universitet, 600 000 kronor för samarbete med Olivier Borraz, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences Po, Frankrike inom projektet "Processes of organizing the shaping and reshaping of control, knowledge and agency"

Börje Johansson, Materials Science and Engineering, Applied Materials Physics, Kungl Tekniska högskolan, 1,2 milj.kronor för samarbete med László Szunyogh, Department of Theoretical Physics, University of Technology and Economics, Ungern inom projektet "Magneto-mechanical properties of complex functional materials"

Mats Larsson, Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, 800 000 kronor för samarbete med Julian Thomas, School of Arts, Histories and Cultures, Manchester University, Storbritannien inom projektet "North-West Europe in Transition: The Early Neolithic of Britain and South Scandinavia"

Klaus Leifer, Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet, 1 milj. kronor för samarbete med Nestor Zaluzec, Argonne National Laboratory and Northern Illinois University, USA inom projektet "Collaboratory for studies of nano-structured magnetic entities by TEM"

Ian Snowball, Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lunds universitet, 800 000 kronor för samarbete med Richard Bradshaw, Geography, University of Liverpool, Storbritannien inom projektet "DYNAmic Models in Terrestrial Ecosystems and Landscapes (DYNAMITE)".

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.