STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2009-03-24


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 5 februari 2009 att bevilja tolv bidrag inom programmet Institutional Grants for Younger Researchers till en total kostnad av 12,6 miljoner kronor för nya samarbeten med start 1 april i år.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Gueorgui Gueorguiev, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Roberto Rivelino de Melo Moreno, Universidade Federal da Bahia, Brasilien, inom projektet ”Developing a flexible theoretical approach for designing inherently nanostructured and cluster-assembled materials”,

Olga Göransson, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Kei Sakamoto, Dundee University, Storbritannien, inom projektet ”LKB1 signalling pathways and their role in adipose tissue – implications for type 2 diabetes”,

Andreas Kassler, Datavetenskap, Karlstads universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Stefano Avallone, Università di Napoli, Italien och Mario Gerla, UCLA, USA, inom projektet ”P2PMesh – Joint Channel Assignment, Routing and Overlay Management for Wireless Mesh Networks”,

Katarina Larsen, Teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga tekniska högskolan, 1 050 000 kronor för samarbete med Robert J.W. Tijssen, University of Leiden, Nederländerna och Paola Criscuolo, Imperial College London, Storbritannien, inom projektet ”International R & D networks: a project analysing innovation and science across regions and organisations”,

Johan Lindquist, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet,1 050 000 kronor för samarbete med Biao Xiang, University of Oxford, Storbritannien och Brenda Yeoh, National University of Singapore, inom projektet ”Opening the black box of migration: Brokers and the organization of transnational mobility”,

Åsa Mackenzie, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet,1 050 000 kronor för samarbete med Louis-Eric Trudeau och Jose Alfredo Mendez, University of Montreal, Kanada, inom projektet ”Behavioural genetics of neurocircuitries relevant to addiction, mood disorder and schizophrenia”,

Roland Mathieu, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet,1 050 000 kronor för samarbete med Erik Wahlstrøm, Norges teknik-naturvitenskapelige universitet, Norge, inom projektet ”Magnetotransport in strongly correlated electron systems”,

Peter Nilsson, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Christina Sigurdson, University of California San Diego, USA, inom projektet ”Prion strain competition, organotropism of prion strains and strain diversity of prion disease in cervids probed by luminescent conjugated polythiophenes”,

Berit Olofsson, Organisk kemi, Stockholms universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Luiz F. Silva Jr, University of Sao Paolo, Brasilien, inom projektet ”Application of hypervalent iodine chemistry in asymmetric synthesis”,

Åsa Sjöling, Mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med John Klena, US Naval Medical Research Unit-3, Egypten, inom projektet ”World wide molecular epidemiology of ETEC; Determination of bacterial genetic background and transfer of virulence plasmids in correlation to virulence, patient group, spread and seasonality”,

Henrik Tehler, Avdelningen för brandteknik och riskhantering, Lunds universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Dewald Van Niekirk, North-West University, Sydafrika och Andries Jordaan, University of the Free State, Sydafrika, inom projektet ”South-north disaster risk reduction network – Towards trans-disciplinary research and education for disaster risk reduction”,

Charlotta Turner, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet, 1 050 000 kronor för samarbete med Nelson Torto, Rhodes University, Sydafrika och Luke Chimuka, University of Witwatersrand, Sydafrika, inom projektet ”Towards sustainable analytical technologies for value addition to biomass”.

Senast uppdaterad: 09-03-24 16:18

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.