STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade resestipendier inom SSAAPS 2009

Publicerad 2009-03-24


Ledningsgruppen för SSAAPS beslutade den 12 februari 2009 att bevilja nio resestipendier till en total kostnad av 410 000 kr.

Stipendierna har tilldelats:


Oscar Almén
, Institutionen för euroasiatiska studier, Uppsala universitet, 40 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”The state´s capacity to maintain an empire: Chinese local democracy reforms as intentional state policy or challenges from below”,

Mattias Burell, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 45 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Migrant policy in Xi’an: Bureaucratic cohesion and public opinion”,

Linus Hagström, Utrikespolitiska institutet, 40 000 kr, för forskningsresa till Japan inom projektet ”The politics of national identity and Japan´s changing foreign policy”,

Martina Klimesova, Institute for Security and Development Policy, 55 000 kr, för forskningsresa till Singapore inom projektet ”Using carrots to bring peace? Negotiation and third party involvement”,

Amanda Lagerkvist, Engelska institutionen, Svenska institutet för nordamerikastudier, Uppsala universitet, 30 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”In the new ’New World’: Americans in New Shanghai”,

Sofia K. Ledberg, Institutionen för euroasiatiska studier, Uppsala universitet, 50 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Chinese civil-military relations in transition: Investigating attitudes and beliefs in the Chinese People´s Liberation Army”,

Marina Svensson, Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Lunds universitet, 50 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Investigative journalism in China: legal issues and media consumption on the countryside”,

Nadi Tofighian, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet,40 000 kr, för forskningsresa till Sydostasien inom projektet ”Economic history of cinema in Southeast Asia, 1895-1925,

Emelie Wellfelt, Institutionen för humaniora, Historia, Växjö universitet, 60 000 kr, för forskningsresa till Indonesien inom projektet ”Processes of history formation in Alor, Indonesia”.

Senast uppdaterad: 09-03-24 16:12

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.