STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade resestipendier inom SSAAPS 2009

Publicerad 2009-03-24


Ledningsgruppen för SSAAPS beslutade den 12 februari 2009 att bevilja nio resestipendier till en total kostnad av 410 000 kr.

Stipendierna har tilldelats:


Oscar Almén
, Institutionen för euroasiatiska studier, Uppsala universitet, 40 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”The state´s capacity to maintain an empire: Chinese local democracy reforms as intentional state policy or challenges from below”,

Mattias Burell, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 45 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Migrant policy in Xi’an: Bureaucratic cohesion and public opinion”,

Linus Hagström, Utrikespolitiska institutet, 40 000 kr, för forskningsresa till Japan inom projektet ”The politics of national identity and Japan´s changing foreign policy”,

Martina Klimesova, Institute for Security and Development Policy, 55 000 kr, för forskningsresa till Singapore inom projektet ”Using carrots to bring peace? Negotiation and third party involvement”,

Amanda Lagerkvist, Engelska institutionen, Svenska institutet för nordamerikastudier, Uppsala universitet, 30 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”In the new ’New World’: Americans in New Shanghai”,

Sofia K. Ledberg, Institutionen för euroasiatiska studier, Uppsala universitet, 50 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Chinese civil-military relations in transition: Investigating attitudes and beliefs in the Chinese People´s Liberation Army”,

Marina Svensson, Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Lunds universitet, 50 000 kr, för forskningsresa till Kina inom projektet ”Investigative journalism in China: legal issues and media consumption on the countryside”,

Nadi Tofighian, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet,40 000 kr, för forskningsresa till Sydostasien inom projektet ”Economic history of cinema in Southeast Asia, 1895-1925,

Emelie Wellfelt, Institutionen för humaniora, Historia, Växjö universitet, 60 000 kr, för forskningsresa till Indonesien inom projektet ”Processes of history formation in Alor, Indonesia”.

Senast uppdaterad: 09-03-24 16:12

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.