STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2009-01-08


Sommaren 2008 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2009.


Ronny Alexandersson, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet för vistelse vid Smith College

Christina Carlsund-Levin, Numerisk analys och datalogi, KTH för vistelse vid Amherst College

Örjan Ekeberg, Numerisk analys och datalogi, Stockholms universitet för vistelse vid Vassar College

Ann-Cathrine Jungar, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola för vistelse vid Williams College

Brigitte Malm, Lärarutbildningen, Malmö högskola för vistelse vid Furman University

Nils Nilsson, Handelshögskolan, Högskolan i Kalmar för vistelse vid Skidmore College

Anna Odlinge, Inredningsarkitektur, Konstfack för vistelse vid Oberlin College

Magnus Persson, Historia, Växjö universitet för vistelse vid Richmond University

Hossein Sheiban, Historia, Stockholms universitet för vistelse vid Washington and Lee

Mattias Strandh, Sociologi, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Erik Westberg, Musikhögskolan, Luleå universitet för vistelse vid Wesleyan University

Senast uppdaterad: 09-03-11 14:10

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.