STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2009-01-08


Sommaren 2008 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2009.


Ronny Alexandersson, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet för vistelse vid Smith College

Christina Carlsund-Levin, Numerisk analys och datalogi, KTH för vistelse vid Amherst College

Örjan Ekeberg, Numerisk analys och datalogi, Stockholms universitet för vistelse vid Vassar College

Ann-Cathrine Jungar, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola för vistelse vid Williams College

Brigitte Malm, Lärarutbildningen, Malmö högskola för vistelse vid Furman University

Nils Nilsson, Handelshögskolan, Högskolan i Kalmar för vistelse vid Skidmore College

Anna Odlinge, Inredningsarkitektur, Konstfack för vistelse vid Oberlin College

Magnus Persson, Historia, Växjö universitet för vistelse vid Richmond University

Hossein Sheiban, Historia, Stockholms universitet för vistelse vid Washington and Lee

Mattias Strandh, Sociologi, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Erik Westberg, Musikhögskolan, Luleå universitet för vistelse vid Wesleyan University

Senast uppdaterad: 09-03-11 14:10

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.