STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Beviljade stipendier inom Excellence in Teaching

Publicerad 2009-01-08


Sommaren 2008 inbjöd Stiftelsen universitet och högskolor att nominera kandidater till stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Ansökningar inkom från 19 lärosäten.

Ett stipendium gör det möjligt att tillbringa en termin vid ett av de amerikanska liberal arts colleges som Stiftelsen samarbetar med. Ansökningar har granskats i samråd mellan dessa lärosäten och STINT.

Stiftelsen har fattat beslut om att bevilja elva lärare stipendium för höstterminen 2009.


Ronny Alexandersson, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet för vistelse vid Smith College

Christina Carlsund-Levin, Numerisk analys och datalogi, KTH för vistelse vid Amherst College

Örjan Ekeberg, Numerisk analys och datalogi, Stockholms universitet för vistelse vid Vassar College

Ann-Cathrine Jungar, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola för vistelse vid Williams College

Brigitte Malm, Lärarutbildningen, Malmö högskola för vistelse vid Furman University

Nils Nilsson, Handelshögskolan, Högskolan i Kalmar för vistelse vid Skidmore College

Anna Odlinge, Inredningsarkitektur, Konstfack för vistelse vid Oberlin College

Magnus Persson, Historia, Växjö universitet för vistelse vid Richmond University

Hossein Sheiban, Historia, Stockholms universitet för vistelse vid Washington and Lee

Mattias Strandh, Sociologi, Umeå universitet för vistelse vid Davidson College

Erik Westberg, Musikhögskolan, Luleå universitet för vistelse vid Wesleyan University

Senast uppdaterad: 09-03-11 14:10

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.