STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter

Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

Publicerad 2016-11-23


Researcher mobility seminar  – studies, results and implications

 
December 9, 2016, 10:00-12:00
Sheraton, Haga Room 2, Tegelbacken 6, Stockholm
 
STINT has conducted a study of researcher mobility at 28 Swedish higher education institutions. It provides new and detailed data on how researchers move between institutions, nationally and internationally. The analysis confirms the positive impact of mobility on publication quality and it shows how the mobility pattern differs among the 28 HEIs in Sweden. 
 
During the seminar, STINT will launch this unique study, which has been made together with Elsevier. 
 
In addition, Annika Pontén, Acting University Chancellor, Swedish Higher Education Authority (UKÄ), Eva Malmström, Chair, Expert Group for Internationalization, The Association of Swedish Higher Education (SUHF), and Queenie Lam-Schöch, Project Manager, Academic Cooperation Association (ACA) will provide other examples of mobility initiatives and their results. 
 
Registration and coffee starts at 9:30. The seminar is free of charge. Please register to Agneta Granlund, stint.forum(at)stint.se on December 7, latest. The number of seats are limited.
 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.