STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter

Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Publicerad 2018-01-17


Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar

Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning

Med anledning av STINTs lyckade lansering av ett bilateralt Kina-program utvidgas Kina-satsningen. För det behöver STINTs kansli utökas med en Kina-ansvarig.

Rollen består i att öka förståelsen för utvecklingen av det kinesiska högre utbildnings- och forskningssystemet och därigenom bidra till att stärka svenska lärosätens strategier och aktiviteter i Kina. I rollen är det därför viktigt att utveckla nätverk och leverera kunskap och kompetens till svenska lärosäten och finansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och forskning.

Tjänsten innebär omfattande resande till Kina för att etablera kontakter, kartlägga och skapa nätverk främst till kinesiska aktörer inom forskning- och högre utbildning, men även mycket kontakter till svenska aktörer. Dessutom omfattar tjänsten handläggande av STINTs bilaterala Kinaprogram.

Vi ser att Du har en forskarexamen och är en driven person med intresse av forsknings- och högre utbildningssystem samt internationella akademiska samarbeten. Du bör kunna kinesiska och vara flytande i engelska samt ha en god förståelse för det svenska kunskapssystemet. Redan etablerade kontakter och erfarenhet av det kinesiska högre utbildnings- och forskningssystemet är meriterande.

Stora krav ställs på förmåga att ta eget ansvar och initiativkraft.

Vår organisation är öppen med förmåga till snabb förändring, vilket krävs i vår roll som förändringsagent i systemet för högre utbildning. Vi är ett växande team om åtta personer med olika bakgrund. Vårt kontor ligger i centrala Stockholm på Mäster Samuelsgatan.

Stämmer du in på beskrivningen ovan? Välkommen att söka till en tjänst där du kommer att arbeta med intressanta arbetsuppgifter och utveckla rollen som Kinaansvarig. Du söker tjänsten via career@stint.se. Rekryteringen sker löpande. Tjänsten är inledningsvis en projektanställning under 2 år.

STINTs uppdrag är att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Uppdraget omfattar alla vetenskapsområden och discipliner. STINT är en aktiv och drivande aktör för utveckling av de svenska lärosätenas internationella samarbeten. Detta med avsikt att stärka deras internationella positionering och globala konkurrenskraft. STINTs speciella roll ger oss möjligheter till innovativa och proaktiva satsningar.

In English

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.