STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT

Tidigare STINT Forum

Public Diplomacy and the Role of International Academic Cooperation
Den 7 september, 2015, kl. 9:45-ca 16:30
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Universitet utökar och fördjupar sina internationella partnerskap världen över. Det globalt sett ökande antalet studenter, forskare, utbildningsprogram och lärosäten som korsar nationsgränser innebär att högre utbildning har blivit ett viktigt instrument för utvecklingen av internationella relationer. Samtidigt som akademiska internationella aktiviteter har stor potential att gagna lärosätenas verksamhet, stärka diplomatiska relationer, samt bidra till innovationer och en globalt hållbar utveckling finns det utmaningar och risker. Hur påverkas internationella akademiska samarbeten när värderingar och förutsättningar skiljer? Är akademisk frihet ett krav eller ett mål? Med erfarna utländska och svenska talare ger detta STINT Forum ökad förståelse för hur lärosäten med rätt strategi kan hantera risker och ändå vara globalt verksamma.

PROGRAM
Detaljerat program finns HÄR

Welcome and Introduction
Dr. Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT
              
Swedish Higher Education and its Role for Public Diplomacy
Mr. Anders Lönn, State Secretary, Ministry of Education and Research

Public Diplomacy in International Relations
Mr. Olle Wästberg, fmr. Director General, Swedish Institute and Chair, STINT

Education in Emerging Economies as a Business Venture
Mr. Odd Eiken, CEO, Kedtech AB

Values and Everyday Practice in International Academic Cooperation
Prof. Gunnel Cederlöf, Professor Uppsala University/KTH and Linneaus University, and Vice Chair, STINT

Embassies of Knowledge: Public Diplomacy and International Academic Organizations
Prof. Jason Lane, Vice Provost for Academic Affairs & Senior Associate Vice Chancellor,
The State University of New York (SUNY)

Challenges for Academic Global Engagement
Prof. Hans Lindquist, Acting Deputy Vice Chancellor, Malmö University
 
Academic Values: Worth fighting for?
Prof. Eva Wiberg, Deputy Vice Chancellor, Lund University

Texas A&M University at Qatar: Experiences in “Educational Diplomacy
Prof. Mark Weichold, Dean and CEO, Texas A&M University at Qatar
 
Academic Cooperation: The Road to a Better World
Prof. Eva Åkesson, Vice Chancellor, Uppsala University

Presentationer
Mr. Olle Wästberg
Prof. Gunnel Cederlöf
Prof. Jason Lane
Prof. Hans Lindqvist
Prof. Eva Wiberg
Prof. Mark Weichold
Prof. Eva Åkesson
 


 

International Recruitment of Students, Faculty and University Leaders
Den 26 november 2014, 09:00-16:00
KTH Kista, Electrum, Kistagången 16/Isafjordsgatan 26, Kista

Globaliseringen har med stor kraft nått universitetsvärlden. I länders strävan att skapa ekonomisk tillväxt och nya näringar har det blivit en hård internationell konkurrens om de mest talangfulla forskarna och studenterna. Rekrytering av topptalanger, både forskare och studenter, från andra länder har blivit en viktig mekanism både för att höja kvalité och introducera nya forskningsperspektiv, men även för att utveckla lärosätens internationella nätverk.

Den externa rekryteringen är dock låg till de svenska lärosätena. Hur påverkar det Sverige och hur står sig svenska lärosäten i den internationella konkurrensen om talanger?

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer med erfarenhet av internationell rekrytering av studenter, forskare och universitetsledare.

PROGRAM
Detaljerat program finns HÄR

Welcome and Introduction
Dr. Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT              

Key Note Speech: ”Research Universities - leveraging global talent”
Dr. Jean-Lou Chameau, President, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia, and President Emeritus, California Institute of Technology (Caltech), USA

International Recruitment of Students

“Talent Flows in the Asia Pacific Region - students, academics and global engagement”
Prof. John Hearn, Chief Executive, Worldwide Universities Network, Australia

“Swedish Strategy for International Student Recruitment”
Dr. Jörgen Sjöberg, Chairman, Study Destination Sweden

International Recruitment of Faculty

“Changing the Engine in the Car – upgrading the faculty at NTU in Singapore through international recruitment”
Prof. Bertil Andersson, President, Nanyang Technological University, Singapore

“International Faculty at KTH – a driver for excellence”
Prof. Eva Malmström, Deputy President, KTH Royal Institute of Technology

International Recruitment of University Leaders

“The Increasing Importance of International University Leaders”
Dr. Norbert Sack, Partner and Global Practice Group Leader for Academic Segment, Egon Zehnder, Germany

”International Recruitment of University Leaders to Swedish Universities – Advantages and Challenges”
Prof. Harriet Wallberg, University Chancellor, Swedish Higher Education Authority

The Governmental Perspective

Dr. Mats Johnsson, Senior Advisor, Ministry of Education and Research (to be confirmed)

Presentationer
Dr. Jean-Lou Chameau
Prof. John Hearn
Dr. Jörgen Sjöberg
Prof. Bertil Andersson
Prof. Eva Malmström
Dr. Norbert Sack
Prof. Harriet Wallberg
Dr. Mats Johnsson
 


 

China Cooperation – the Next Phase
Den 13 juni 2014, 09:30-15:30
Universitetshuset, Paradisgatan 2, Lund,  Våning 2, Sal 206

Ett STINT Forum i samarbete med Lunds universitet

Kinas stora satsningar på forskning och högre utbildning har lett till att flera forskningsmiljöer i världsklass har utvecklats under en kort tid inom ett flertal vetenskapsområden. Svenska lärosäten har tidigt skapat flera samarbeten med Kina, vilket i jämförelse med andra EU-länder har resulterat i en förhållandevis stor andel sampubliceringar. Analyser har dock visat att samarbetena är begränsade till ett fåtal lärosäten och forskningsmiljöer. I övrigt består det av små volymer och fragmentering. Andra EU-länder har däremot på kort tid gjort stora satsningar i Kina, exempelvis breda forsknings- och utbildningscenter. Med allt fler utländska lärosäten som söker samarbeten i Kina hårdnar konkurrensen om att skapa strategiska och givande partnerskap.

Målet med detta STINT Forum är att inspirera till en ny fas av Kinasamarbete. Några av de svenska och kinesiska lärosätena med omfattande samarbeten mellan länderna presenterar sina visioner för framtiden. Till det ges perspektiv från båda länderna på nationell nivå och två exempel på forsknings- och utbildningssamarbeten från Danmark och Storbritannien.

PROGRAM

Welcome and Introduction
Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT
               
Swedish University Perspectives

“Lund University’s Vision and Strategy for China Cooperation”
Börje Ljunggren, Chairman, Lund University China Group, and former Ambassador to China
 

“KTH’s Vision and Strategy for China Cooperation”
Urban Westergren, Deputy Director International Affairs China, KTH Royal Institute of Technology

Chinese University Perspectives
               
“Fudan University’s Vision and Strategy for Sweden Cooperation”
Yinzhang Chen, Special Advisor to the President on International Affairs and Director of Nordic Centre,
Fudan University, Shanghai


“Zhejiang University’s Vision and Strategy for Sweden Cooperation”
Sailing He, Director, Zhejiang University, Hangzhou

Governmental Perspectives

“Sino-Swedish Science and Technology Relations – the Bigger Picture from a Strategic Perspective”
Sylvia Schwaag-Serger, Executive Director International Strategy, VINNOVA, and Adjunct Professor,
Lund University


“China's Policy on Science and Technology Cooperation with Sweden”
Jiayi Cheng, Counsellor for Science and Technology, Embassy of China

International Examples

”Sino-Foreign Higher Education Joint Ventures in China: A British Perspective”
Ian Gow, Principal & CEO, Sino-British University College, and founding Provost & CEO,
University of Nottingham Ningbo China


“Sino-Danish Center for Education and Research - Danish Universities' Collaboration with the
Chinese Academy of Sciences”      
Martin Bech, Industrial PhD Student, Sino-Danish Centre for Education and Research, and
Department of Education, Aarhus University


An Example of STINT Initation Grants

”From Zero to Prototype in 6 Weeks - an International Cross-Disciplinary Course on Innovation”
Charlotta Johnsson, Associate Professor, Department of Automatic Control, Lund University

Presentationer:
STINT
Lund University
KTH Royal Institute of Technology
Fudan University
Zhejiang University
Embassy of China
Vinnova
Sino-British University College
Sino Danish Center
Lund University STINT Initiation Grants
 


 

Internationaliseringsstrategier - mål, syften och aktiviteter
Den 11 december 2012, 09:30 - ca 16:00, i World Trade Center, Stockholm

Ökad internationell konkurrens mellan universitet medför större krav på tydliga mål och strategier vid lärosätena. Internationaliseringen blir ett allt viktigare instrument i lärosätenas övergripande strategier. Detta forum belyser internationalisering, där fokus är på strategiska aktiviteter förankrade i lärosätenas övergripande mål och syften.

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med svenska och utländska aktörer inom internationalisering av högre utbildning och forskning.

PROGRAM
 
Welcome
Olle Wästberg, Chairman, STINT

Key Note: “Comprehensive Internationalisation”
John K. Hudzik, fmr. Vice-President of Global Engagement and Strategic Projects,
Michigan State University; past President and Chair of the Board of Directors of NAFSA;
past President of AIEA

“The University in a Globalised Society”
John Sexton, President, New York University

Strategic Internationalisation Projects, part 1

“Swedish Excellence Seminars”
Per Eriksson, Vice-Chancellor; and Gunilla Carlecrantz, Head of Office, International
Relations; Lund University

“Global-Regional Cooperation”
Karin Röding, Vice-Chancellor; and Gudrun Paulsdottir, International Strategist;
Mälardalen University

”The Global Challenges University Alliance”
Lisa Sennerby Forsse, Vice-Chancellor; and Johan Schnürer, Vice-president for
External Research Collaboration; Swedish University of Agricultural Sciences

“NTU, Singapore - a model for the International university of tomorrow”
Bertil Andersson, President, Nanyang Technological University

Strategic Internationalisation Projects, part 2
         
“International students ’in real life’ at BTH”
Ursula Hass, Vice-Chancellor; and Maria Engelmark, Head of International Office;
Blekinge Institute of Technology

“China-Europe International Music School: Shaping the future for Global Music
Production, Consumption and Governance”

Cecilia Rydinger Alin, Acting Principal, and Niclas Adler, Adj Prof Entrepreneurship, Royal
College of Music in Stockholm (KMH)

“Building a Strategy for Global Engagement at UC Berkeley”                          
George W. Breslauer, Executive Vice Chancellor and Provost, University of California at
Berkeley

Closing Remarks
Andreas Göthenberg, Executive Director, STINT


 

STINT International Rectors’ Forum on University Strategies for Internationalization
- visions and implementation

Den 21 mars 2012, 12:00-17:00, i Stockholm

Detta unika evenemang ger de svenska lärosätesledningarna möjlighet att i ett relativt litet forum diskutera akademiska internationaliseringsstrategier med fem inbjudna universitetsrektorer och vicerektorer från utvalda lärosäten i Hong Kong, Japan, Singapore, Sydkorea och USA. Avsikten är att diskutera samt utbyta visioner och erfarenheter avseende internationalisering och tillhörande strategiarbete, men även att skapa möjlighet till att utveckla internationella nätverk mellan lärosäten.

Utländska universitetsrektorer och vicerektorer som deltar i diskussionen är:
- President Prof. Bertil Andersson, Nanyang Technological University (NTU), Singapore
- President Prof. Nam Pyo Suh, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea
- Vice Chancellor and President Prof Joseph J.Y. Sung, the Chinese University of Hong Kong (CUHK), China
- Vice Provost for global strategies and international affairs, Dr. William I. Brustein, the Ohio State University (OSU), USA
- Vice President Prof. Akihiko Tanaka, University of Tokyo, Japan

Evenemanget är för inbjudna rektorer och kostnadsfritt, ersättare till rektor kan föreslås.


 

Globala trender och utmaningar inom högre utbildning och forskning
Den 21 september 2011, 09:00-16:30, i Stockholm

Enorma förändringar sker globalt inom högre utbildning och forskning. Konkurrens om studenter och forskningsmedel får universitet att expandera över nationsgränserna. Flera länder etablerar nya universitet med världsklassambitioner. Starka allianser inom högre utbildning och forskning byggs globalt och skapar nya möjligheter, utbildningsutbud och forskningsstyrka. Export av utbildning har aldrig varit mer aktuellt.

Med detta forum inbjuder STINT till ett unikt tillfälle att lyssna till och diskutera med flera internationella experter inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Forumet inleds av Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, och avslutas med en paneldiskussion med talarna och Pam Fredman, ordförande SUHF och rektor Göteborgs universitet.

Bekräftade talare är:
Jamil Salmi, tertiary education coordinator, World Bank
“The Challenge of Establishing World-Class Universities”
Ben Wildavsky, senior fellow in research and policy, Kauffman Foundation
“The Great Brain Race: Rise of the Global Education Marketplace”
Carol Brandt, vice provost international education and outreach, New York University Abu Dhabi
“NYU - A Global University”
Rebecca Hughes, pro vice-chancellor international, The University of Sheffield
“The Individual Academic's Perspective on Cross Border Education”
Ole Fejerskov, former special secretary and advisor to the Danish Minister of science, technology and innovation on co-operation with China, Aarhus University
“Reflections on Creating a Sino-Danish Centre at GUCAS, Peking”
Jaanaliisa Kuoppa, International Communications Manager, Finnish Centre for International Mobility, CIMO
“Finnish Strategy for Export of Education”

Mer om detta STINT Forum finns att läsa HÄR.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.