STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT

JSPS Postdoctoral Fellowship Program

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) awards in collaboration with the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) scholarships for research stays in Japan. The JSPS Postdoctoral Fellowship Program is open for research in all fields of the humanities, social sciences and natural sciences.

JSPS Postdoctoral Fellowship Program (Short-term) 2017-2018 awards PhD students close to graduation as well as recently graduated doctors a post-doc scholarship for 1 to 12 months research stay in Japan. Detailed information about the call is available HERE. The application form is available HERE.

The application should be made with a specific form and sent to STINT February 27, 2017, at the latest. In parallel, if you are interested, please also apply to STINT for a scholarship within the Capstone Awards programme. Applications to STINT and questions about the programme can be addressed to Agneta Granlund, e-mail agneta.granlund(at)stint.se phone +46 8 671 19 92.

 
 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.