STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT

JSPS Summer Program

 


OBS! Ansökningstiden för detta program har passerat.
Nästa omgång planeras utlysas i början av vintern 2018.
Nedan hittar du information från förra omgången.

 


Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) kan genom ett samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Summer Program är öppen för forskning inom alla vetenskapliga discipliner.


JSPS Summer Program 2018 vänder sig till masterstudenter, doktorander och nyblivna doktorer för att under två sommarmånader få en möjlighet att bekanta sig med Japan och japansk forskning. Stipendiater väljs med utgångspunkt i deras möjliga bidrag till ett förbättrat forskningssamarbete mellan Japan och Sverige. Närmare information om JSPS- programmet finns här (på engelska) och en lista med valbara institutioner finns här

Ansökan ska göras via denna ansökningsblankett som sedan ska skickas per e-post till STINT senast den 8 februari 2018. Ange i mailet om du också söker stipendium inom STINTs Capstone Awards. Ansökan och eventuella frågor adresseras till Agneta Granlund, telefon 08-671 19 92,
e-post: agneta(#dot#)granlund(#at#)stint(#dot#)se

 

 

Aktuella utlysningar
Initieringsbidrag

STINT utlyser programmet Initieringsbidrag.