STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT

Andreas Göthenberg, Executive Director

Dr. Andreas Gothenberg was appointed Executive Director of STINT as of September 1, 2009. He received his M.Sc. and Ph.D. degrees from KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, in 1996 and 2003, respectively. From 2006 until 2009 he was a Science and Technology Attaché at the Embassy of Sweden in Tokyo, Japan. Previous to that he was working as a Center Manager and Senior Researcher in China, setting up joint research and education centers for KTH Royal Institute of Technology at Zhejiang University and Fudan University. He has been a Post Doctoral Research Fellow at Tokyo Institute of Technology and is currently an Adjunct Associate Professor at the Chinese University of Hong Kong. He has also been with Texas Instruments Inc., Dallas, Texas, U.S.A., and is a Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE).

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.